Logo: "Kompetentni w zmieniającym się świecie" V Konferencja Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego - dzień I

Kod szkolenia:
39K/V/1
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni.
Cel:
  • poszerzenie oferty szkół i przedszkoli w zakresie doradztwa zawodowego,
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego,
  • kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego.
Tematyka:
  • dlaczego warto zachęcać młodzież do aktywności na rzecz środowiska lokalnego?
  • sukces na rynku pracy – kompetencje społeczne i przedsiębiorcze,
  • branżowe symulacje biznesowe jako nowoczesne narzędzie w rękach nauczyciela przyszłości.
Termin:
20 października 2020 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
konferencja online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
dr Patrycja Sompolska, Jolanta Buchta, Monika Łyżwińska, Krzysztof Ciurka
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

dr Patrycja Lukasek-Sompolska – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, organizator społeczności lokalnej, trener I stopnia. Pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach na stanowisku ds. koordynacji współpracy ze społecznością lokalną. Zajmuje się koordynacją merytoryczną projektów, których celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa społeczności lokalnej i integrowanie środowiska lokalnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu animacji wolontariatu szkolnego oraz aktywizowaniu młodzieży do działań prospołecznych. Absolwentka licznych kursów z zakresu animowania środowiska lokalnego i wolontariatu.

Jolanta Buchta – psycholog, doradca zawodowy, certyfikowany trener, wieloletni praktyk w zakresie stosowania metod poradnictwa zawodowego, doświadczenie w opracowaniu i realizacji autorskich programów szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców, autor/ współautor publikacji/opracowań z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego.

Monika Łyżwińska – doradca zawodowy, certyfikowany trener, praktyk w zakresie stosowania metod poradnictwa zawodowego, studia podyplomowe z coachingu i zarządzania zasobami ludzkimi, doświadczenie w opracowaniu i realizacji autorskich programów szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców, autor i współautor publikacji oraz opracowań z zakresu doradztwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i metod pracy z klientem.

Krzysztof Ciurka – Koordynator Regionu województwo małopolskie oraz Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS, przedsiębiorca, autor publikacji z dziedziny reklamy, wykładowca z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw marketingu i ekonomii, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, pasjonat i entuzjasta praktycznego podejścia do nauki. Za swoją działalność wyróżniany przez Prezydenta Miasta Krakowa i Starostę Nowosądeckiego.