Logo: Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie? Kurs wprowadzający dla nowych koordynatorów i członków zespołów koordynujących w szkołach i placówkach, które są członkami Śląskiej Sieci

Kod szkolenia:
12D/5
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek.
Cel:
  • rozwój Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie,
  • przygotowanie przedszkoli/szkół/placówek do ubiegania się o Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.
Tematyka:
  • Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie?
  • Konstruowanie (przed)szkolnych programów autorskich z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
  • Ocena skuteczności programów realizowanych w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
  • Konstruowanie i realizacja (przed)szkolnych programów autorskich z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: konsultacje indywidualne: termin, miejsce i forma do ustalenia z prowadzącymi szkolenie.
Termin:
2 grudnia 2020 r. w godz. 16:00 – 18:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
16 (4 spotkania)
Koordynator:
Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik
Cena:
120 zł
Wolnych miejsc:
7

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 120 zł do dnia 25 listopada 2020 r. z dopiskiem 12D/5.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Tomasz Wojtasik

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i  zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.


Zobacz także: