Logo: Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie? Kurs wprowadzający dla szkół i placówek, które przystępują do projektu

Kod szkolenia:
12D/1/1
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek.
Cel:
  • rozwój Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie,
  • przygotowanie przedszkoli/szkół/placówek do ubiegania się o Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.
Tematyka:
  • Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie? – część I 
  • Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie? – część II 
  • Konstruowanie (przed)szkolnych programów autorskich z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: spotkanie z radą pedagogiczna oraz pracownikami niepedagogicznymi – odbywa się na terenie szkoły/placówki – termin do ustalenia z prowadzącymi szkolenie.
  • Ocena skuteczności programów realizowanych w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
  • Konstruowanie (przed)szkolnych programów autorskich z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: konsultacje indywidualne: termin, miejsce i forma do ustalenia z prowadzącymi szkolenie.
Termin:
2 grudnia 2020 r. i 20 maja 2021 r. w godz. 16:00 – 18:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
20 (5 spotkań)
Koordynator:
Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Tomasz Wojtasik
Cena:
200 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Tomasz Wojtasik

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany.

Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent szkoły trenerów dla Nauczycieli woj. Śląskiego fundacji IBRAS.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: praca zawodowa, a wypalenie zawodowe, stres w życiu codziennym i  zawodowym, organizacja i coaching, budowanie sieci szkół wsparcia, edukacja zdrowotna.