Logo: SOS pomoc szkole w sytuacji kryzysu

Kod szkolenia:
38D/12
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
Cel:
zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenie działań interwencyjnych w trudnych sytuacjach (samobójstwa, żałoba, śmierć).
Tematyka:
  • zasady działań postwencyjnych w wypadku śmierci samobójczej ucznia,
  • interwencja wobec zagrożeń suicydalnych,
  • wspieranie ucznia w przypadku śmierci rodzica,
  • problematyka samouszkodzeń w wieku dorastania, stres pourazowy,
  • podstawy zaburzeń depresyjnych,
  • superwizja indywidualnych przypadków.
Termin:
4 grudnia 2020 r., 25 stycznia, 22 lutego, 15 marca i 8 kwietnia 2021 r. w godz. 12:30 – 15:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
30
Koordynator:
Ewa Kustwan-Mróz
Prowadzący:
zespół interwencji kryzysowej ROM-E Metis
Cena:
120 zł

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.