Logo: SOS pomoc szkole w sytuacji kryzysu

Kod szkolenia:
38D/12
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, psycholodzy szkolni.
Cel:
zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenie działań interwencyjnych w trudnych sytuacjach (samobójstwa, żałoba, śmierć).
Tematyka:
  • zasady działań postwencyjnych w wypadku śmierci samobójczej ucznia,
  • interwencja wobec zagrożeń suicydalnych,
  • wspieranie ucznia w przypadku śmierci rodzica,
  • problematyka samouszkodzeń w wieku dorastania, stres pourazowy,
  • podstawy zaburzeń depresyjnych,
  • superwizja indywidualnych przypadków.
Termin:
27 października, 23 listopada, 7 grudnia 2020 r., 12 stycznia, 23 lutego i 22 marca 2021 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
30
Koordynator:
Ewa Kustwan-Mróz
Prowadzący:
zespół interwencji kryzysowej ROM-E Metis
Cena:
120 zł
Wolnych miejsc:
12

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty po uprzenim zgłoszeniu się online. 60 zł do dnia 22 października 2020 r. oraz 60 zł po  1 stycznia 2021 r. z dopiskiem 38D/12.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.