Logo: Szkoły w Sieci (przedszkola)

Kod szkolenia:
1DB/I
Instytucje:
Adresaci:
dyrektorzy przedszkoli.
Cel:
  • zaznajomienie dyrektorów z wybranymi zagadnieniami z zakresu zarządzania przedszkolem,
  • zaznajomienie dyrektorów ze zmianami w przepisach prawnych.
Tematyka:
  • co nowego w przepisach prawnych,
  • nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej – metody pracy z przedszkolakiem,
  • jak zarządzać przedszkolem w sytuacji zmiany,
  • jak poprawnie prowadzić dokumentację przedszkolną zgodnie z wymogami prawa.
Termin:
9 października, 20 listopada 2020 r. w godz. 10:00 – 13:00, 30 listopada 2020 r. w godz. 11:00 – 12:30, 15 stycznia, 19 marca i 16 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach / online
Liczba godzin:
30
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
200 zł

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.