Logo: Zafascynować nauką - sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych

Kod szkolenia:
76D
Adresaci:
nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii II i III etapu edukacyjnego.
Cel:
 • przedstawienie nauczania problemowego jako sposobu zaciekawienia naukami matematyczno-przyrodniczymi,
 • analiza metod realizacji podstawy programowej pod kątem ich efektywności,
 • projektowanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem strategii wyprzedzającej, metody IBSE, metody 5E,
 • wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w realizacji podstawy programowej z matematyki i przedmiotów przyrodniczych,
 • poznanie sposobu prowadzenia notatek graficznych,
 • projektowanie zajęć interdyscyplinarnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Tematyka:
 • efektywna realizacja podstawy programowej z matematyki i przedmiotów przyrodniczych,
 • nauczanie problemowe,
 • strategia wyprzedzająca,
 • metoda IBSE,
 • metoda 5E,
 • nauczanie interdyscyplinarne,
 • praca metodą projektu,
 • notowanie graficzne,
 • narzędzia krytycznego myślenia.
Termin:
od 15 października 2020 r. do 15 sierpnia 2021 r.
Miejsce:
szkolenie online na platformie Moodle
Liczba godzin:
100 (15 szkolenia stacjonarne/online + 85 kierowana praca własna na platformie Moodle)
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
80 zł

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.