Kod szkolenia:
144WR
Adresaci:
nauczyciele klas IV-VIII szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) i szkół ponadpodstawowych (III etap edukacyjny).
Cel:
 • zdefiniowanie grywalizacji,
 • wyjaśnienie różnicy pomiędzy grywalizacją a grą (komputerową, miejską, towarzyską),
 • wyjaśnienie różnicy pomiędzy grywalizacją a grą dydaktyczną,
 • omówienie mechanizmów gier wykorzystywanych w grywalizacji,
 • przedstawienie znaczenia fabuły i reguł gry w zgrywalizowanym procesie nauki,
 • analiza przykładowej fabuły,
 • konstruowanie mapy gry,
 • przedstawienie możliwości opracowania innowacji pedagogicznej lub eksperymentu pedagogicznego związanych ze zgrywalizowaną formą realizacji przedmiotowych podstaw programowych.
Tematyka:
 • definicja grywalizacji,
 • mechanizmy gier wykorzystywane w grywalizacji,
 • warstwa merytoryczna zgrywalizowanej nauki oraz cele kształcenia i wychowania,
 • fabuła,
 • mapa gry,
 • grywalizacja jako innowacja pedagogiczna lub eksperyment pedagogiczny.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczba godzin:
do 4 / do 3
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.