Kod szkolenia:
9WR
Adresaci:
wychowawcy klas, nauczyciele różnych typów szkół.
Cel:
wsparcie wychowawców klas w:
  • procesie integrowania zespołu klasowego,
  • budowaniu relacji z klasą uczniów zagrożonych wykluczeniem,
  • przygotowaniu klasy do powrotu do szkoły.
Tematyka:
  • integracja w izolacji,
  • (od)budowanie relacji w klasie,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu z zespołu.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
do 2
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 23 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Dzięgiel

Filolog – filologia słowiańska i polska – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczyciel dyplomowany, kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, koordynator kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trener edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z  rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z  rodzin migracyjnych, przeciwdziałanie dyskryminacji.