Logo: Autyzm. Codzienność... Aspekty autyzmu - część II

Kod szkolenia:
4K/XXII
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy szkół i placówek pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania uczniów z autyzmem w aspekcie podejścia TEACCH,
  • zdobycie informacji na temat praktycznych aspektów wprowadzania TEACCH u uczniów w wieku młodszym i u młodzieży z autyzmem,
  • wyposażenie w wiedzę na temat roli, zadań i osobowości nauczyciela wspomagającego pracującego z uczniem z zespołem Aspergera.
Tematyka:
  • program TEACCH – teoria i praktyka w podejściu do dziecka z autyzmem,
  • jak wykorzystać elementy TEACCH w codziennym kształceniu? Wskazówki dla nauczycieli,
  • nauczyciel wspomagający ucznia z zespołem Aspergera: zdalnie i nie-zdalnie.
Termin:
30 września 2020 r. w godz. 14:30 – 17:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
Ewa Łukowska, Joanna Dziopa, Jadwiga Leśniak
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Ewa Łukowska, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia (CBT). Posiada 14 - letnie doświadczenie w terapii i diagnozie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła specjalizację z zakresu psychologii klinicznej (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego). Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Prowadzi terapię indywidualną i grupową – Treningi Umiejętności Społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Współpracuje ze szkołami wspierając zespoły pedagogiczne i współtworząc programy interwencyjne i terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Autorka publikacji nt. funkcjonowania uczniów z zespołem Aspergera w szkołach.

Joanna Dziopa, wicedyrektor Qeensmill School, w szkole dla uczniów z autyzmem w Londynie, terapeuta, praktyk podejścia TEACCH, organizatorka wsparcia dla uczniów z autyzmem w Londynie.

Jadwiga Leśniak, nauczyciel Qeensmill School, w szkole dla uczniów z autyzmem w Londynie, terapeuta, praktyk podejścia TEACCH, szkoliła nauczycieli m.in w Chinach.