Logo: Autyzm. Codzienność... Aspekty autyzmu - część I

Kod szkolenia:
4K/XXI
Forma:
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy szkół i placówek pracujący z nastolatkiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania nastolatków z autyzmem w aspekcie funkcjonowania mózgu w okresie dojrzewania.
Tematyka:
mózg nastolatka ze spektrum autyzmu: teoria i praktyka.
Termin:
29 września 2020 r. w godz. 14:45 – 16:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
2
Koordynatorzy:
Anita Wieloch, Katarzyna Niemotko
Prowadzący:
Marek Kaczmarzyk
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Marek Kaczmarzyk – 2019 – profesor Uniwersytetu Śląskiego, biolog, neurodydaktyk, memetyk, autor książek, artykułów, podręczników i programów szkolnych. Od roku 2000 do października 2019 roku kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Od 2012 do 2018 roku prowadził Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnicę Śląską, działającą w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania. Inicjator i główny organizator Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki (do III edycji Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki) odbywającego się od 2015 roku rokrocznie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.