Kod szkolenia:
192WR
Adresaci:
wychowawcy, nauczyciele wspomagający, nauczyciele przedmiotów pracujący zdalnie z uczniem z zespołem Aspergera w klasach V-VIII oraz w klasach szkoły ponadpodstawowej.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli z warunkami mającymi wpływ na efektywne uczenie zdalne i hybrydowe nastolatka z zespołem Aspergera,
  • zapoznanie nauczycieli z zadaniami i obowiązkami wychowawcy, nauczyciela wspomagającego i nauczyciela przedmiotu w trakcie zdalnej i hybrydowej nauki nastolatka z zespołem Aspergera,
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat: jak wykorzystać potencjał nastolatka z zespołem Aspergera w pracy zdalnej i hybrydowej.
Tematyka:
  • warunki efektywnej pracy zdalnej i hybrydowej z uczniem z zespołem Aspergera,
  • obowiązki i zadania nauczyciela,
  • sposoby motywacji nastoletniego ucznia z zespołem Aspergera w nauczaniu zdalnym,
  • jak wykorzystać potencjał nastolatka z Zespołem Aspergera w pracy zdalnej?
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting lub Zoom
Liczba godzin:
do 3
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
do 50 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.