Kod szkolenia:
199WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół.
Cel:
zapoznanie nauczycieli z możliwościami wsparcia uczniów z doświadczeniem migracji, wynikającymi z prawa oświatowego:
  • wsparcie dla edukacji włączającej uczniów z doświadczeniem migracji,
  • zapoznanie nauczycieli z metodą podniesienia poziomu znajomości języka polskiego jako języka edukacji szkolnej przez uczniów z doświadczeniem migracji.
Tematyka:
  • sytuacja ucznia z doświadczeniem migracji,
  • metody wspierania ucznia z doświadczeniem migracji – przepisy prawa oświatowego i zasady edukacji włączającej,
  • przedstawienie metody nauczania języka edukacji szkolnej JES-PL.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
do 5 / do 3
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł lub 300 zł
Liczebność grupy:
do 23 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Dzięgiel

Filolog – filologia słowiańska i polska – Wydział Filologiczny UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczyciel dyplomowany, kierownik kursów kwalifikacyjnych z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego, koordynator kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trener edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z  rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z  rodzin migracyjnych, przeciwdziałanie dyskryminacji.