Kod szkolenia:
191WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, z doświadczeniem w pracy z uczniem z zespołem Aspergera.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli z deficytami społecznymi oraz problemami w zakresie zaburzenia funkcji poznawczych u ucznia z zespołem Aspergera,
  • doskonalenie umiejętności pracy (z uwzględnieniem pracy zdalnej) z uczniem z zespołem Aspergera prezentującym zaburzenia sensoryczne, fiksacje i stereotypie,
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat: jak odnieść sukces w pracy z uczniem z zespołem Aspergera.
Tematyka:
  • deficyty w zakresie kompetencji społecznych i funkcji poznawczych u ucznia z zespołem Aspergera – czego oczekiwać i jak stymulować,
  • wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na zachowanie dziecka z zespołem Aspergera – co robić, aby nie dopuścić do przebodźcowania ucznia,
  • fiksacje i stereotypie u dziecka z zespołem Aspergera – jak je zamienić na działanie rozwijające potencjał ucznia,
  • jak odnieść sukces w pracy z uczniem z zespołem Aspergera?
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting lub Zoom
Liczba godzin:
do 3
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.