Kod szkolenia:
153WR
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy nauczycieli traktującej o funkcjonowaniu dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi, z ADHD, ze spektrum autyzmu – w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną,
  • zapoznanie nauczycieli ze sposobami właściwego reagowania na zachowania niepożądane, okazywania wsparcia dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi, ze spektrum autyzmu – w tym z Zespołem Aspergera,
  • ukazanie sposobów i możliwości dotyczących niwelacji napięcia i emocji u dziecka.
Tematyka:
  • zaburzenia emocjonalne – jak rozpoznać i pomóc dziecku,
  • zaburzenia zachowania u ucznia z ADHD – strategie postępowania,
  • zaburzenia zachowania u ucznia ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera – jak reagować i jak modelować pożądane zachowania,
  • charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • zaburzenia zachowania u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – jak postępować, żeby deeskalować.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting lub Zoom
Liczba godzin:
do 3
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
300 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.