Logo: Wartości od A do Z - kształtowanie postaw społeczno-moralnych w PRAKTYCE

Kod szkolenia:
1W
Adresaci:
nauczyciele klas I - III szkoły podstawowej.
Cel:
 • wprowadzenie w problematykę pożądanych postaw społeczno-moralnych i etycznych,
 • wprowadzenie najmłodszych uczniów w świat wartości,
 • ukazanie możliwości wykorzystania różnych form zabawowych do realizacji w/w celów na lekcjach w edukacji wczesnoszkolnej.
Tematyka:
 • pojęcie wartości,
 • wyposażenie dziecka w sposoby radzenia sobie z postawami społeczno-moralnymi w różnych sytuacjach,
 • postawy związane z pełnieniem ról społecznych, postawy obywatelskie i patriotyczne,
 • pomoc w przyswajaniu norm i zasad postępowania, akceptowanych społecznie,
 • przykłady scenariuszy lekcji, zajęć, teksty i ćwiczenia do wykorzystania podczas zajęć zintegrowanych, lekcji, również lekcji etyki,
 • przykładowe wzory postępowania dydaktycznego i wychowawczego.
Termin:
23 października 2020 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
20 zł

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

 1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
 2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
 3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.