Logo: Zrozumieć ucznia z zespołem Aspergera

Kod szkolenia:
7S/O
Forma:
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, z doświadczeniem w pracy z uczniem z zespołem Aspergera.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli z deficytami społecznymi oraz problemami w zakresie zaburzenia funkcji poznawczych u ucznia z zespołem Aspergera,
  • doskonalenie umiejętności pracy (z uwzględnieniem pracy zdalnej) z uczniem z zespołem Aspergera prezentującym zaburzenia sensoryczne, fiksacje i stereotypie,
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat: jak odnieść sukces w pracy z uczniem z zespołem Aspergera.
Tematyka:
  • deficyty w zakresie kompetencji społecznych i funkcji poznawczych u ucznia z zespołem Aspergera – czego oczekiwać i jak stymulować,
  • wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na zachowanie dziecka z zespołem Aspergera – co robić, aby nie dopuścić do przebodźcowania ucznia,
  • fiksacje i stereotypie u dziecka z zespołem Aspergera – jak je zamienić na działanie rozwijające potencjał ucznia,
  • jak odnieść sukces w pracy z uczniem z zespołem Aspergera?
Termin:
27 października 2020 r. w godz. 13:30 – 15:45
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Wolnych miejsc:
1

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 20 zł do dnia 20 października 2020 r. z dopiskiem 7S/O.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.