Kod szkolenia:
13D/O
Adresaci:
nauczyciele edukacji przyrodniczej (I etap edukacyjny), przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki (II i III etap edukacyjny) edukacyjnego.
Cel:
 • przedstawienie znaczenia metody eksperymentu w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,
 • charakterystyka postawy badawczej nauczyciela i ucznia,
 • planowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metody eksperymentu,
 • wykorzystanie w planowaniu zajęć eksperymentalnych metody IBSE i cyklu 5E,
 • analiza przydatności dydaktycznej metody eksperymentu w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych,
 • przedstawienie możliwości kształtowania u uczniów rozumienia i stosowania w praktyce metody eksperymentu w ramach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz w sytuacjach życiowych (pozaszkolnych).
Tematyka:
 • metoda eksperymentu w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 • cechy postawy badawczej i sposoby jest rozwijania w szkole podstawowej,
 • metodyka zajęć opartych o metodę naukową,
 • metoda IBSE,
 • cykl 5E,
 • kompetencje kluczowe.
Termin:
od 3 sierpnia 2020 r. godz. 8:00 do 4 września 2020 r. godz. 23:55
Miejsce:
szkolenie online na platformie Moodle
Liczba godzin:
30
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
120 zł

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.