Logo: Puste krzesło - cztery perspektywy nieobecności uczniów na zdalnych lekcjach

Kod szkolenia:
149W/O/2
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy szkolni, dyrektorzy.
Cel:
podniesienie umiejętności wychowawczych nauczycieli w zakresie pracy z uczniami i ich rodzinami/opiekunami prawnymi w zakresie e-wagarów.
Tematyka:
  • co oznacza metafora pustego krzesła, czyli cztery perspektywy nieobecności uczniów – perspektywa ucznia, nauczyciela, rodzica oraz przedstawiciela nadzoru kuratorskiego.
  • kto powinien monitorować i diagnozować sytuacje nieobecności uczniów na zdalnych lekcjach?
  • jakie ważne sygnały mogą wskazywać na zagrożenie wykluczeniem z edukacji? o co warto zadbać, aby uczniowie nie opuszczali e-lekcji? do kogo można zwracać się o pomoc w sytuacji e-wagarów?
Termin:
18 czerwca 2020 r. w godz. 17:00 – 19:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
Magdalena Wieczorek, Bożena Kozłowska, Magdalena Dziedziak-Wawro
Cena:
20 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Bożena Kowalska – kurator sądowy, kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Sosnowcu. W zawodzie kuratora sądowego od 35 lat. Od wielu lat realizuje zadania w zakresie edukacji prawnej wśród dzieci, młodzieży i rodziców uczniów sosnowieckich szkół oraz ogólnej edukacji prawnej społeczności sosnowieckiej w zakresie prawa rodzinnego i nieletnich. W 2018 r. odznaczona brązowym medalem Ministerstwa Sprawiedliwości Lex Veritas Iustitia.

Magdalena Dziedziak – Wawro, psycholog, coach, wykładowca akademicki Uniwersytetu SWPS w Katowicach, psycholog szkolny, członek Stowarzyszenia Association for Contextual Behavioral Science Polska, autorka książki „Alfabet szczęścia z coachingiem w tle i kotem na kolanach” (2018, Katowice, Wydawnictwo KOS). Pracuje w nurcie psychologii pozytywnej i terapii ACT (terapia akceptacji i zaangażowania) (acceptance & commitment therapy).

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.