Logo: Zintegrowany System Kwalifikacji w doradztwie zawodowym

Kod szkolenia:
24S/O
Adresaci:
szkolenie adresowane jest do doradców zawodowych, wychowawców, pedagogów i psychologów zatrudnionych w placówkach oświatowych.
Cel:
przekazanie wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz wykorzystania ZSK w doradztwie zawodowym.
Tematyka:
  • główna idea i założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • podstawowe pojęcia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • narzędzia pracy doradcy zawodowego: opis kwalifikacji rynkowej, Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, Moje portfolio,
  • rola doradcy zawodowego, wychowawcy, pedagoga w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Termin:
9 i 10 czerwca 2020 r. w godz. 14:00 – 15:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Aleksandra Wojciechowska – psycholog, doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, specjalista ds. badań i analiz, trener, pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od ponad 10 lat uczestniczy w realizacji krajowych i międzynarodowych badaniach dot. edukacji i rynku pracy (m.in. Specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza i interwencja, Progress in International Reading Literacy Study, Metoda ustawicznego monitorowania niedopasowania edukacyjnego na rynku pracy na szczegółowym poziomie, Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin w województwach podkarpackim i małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska depopulacji). Współpracowała także przy realizacji wielu projektów współfinansowanych z UE (m.in. System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach), była tutorem w projektach 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni, Gwarancja 50+.

Jan Kosmowski – pedagog dorosłych (andragog), koordynator projektów społecznych, obecnie pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie – doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, ko-trener współprowadzący warsztaty i spotkania robocze na terenie woj. wielkopolskiego. Pracował przy projektach współfinansowanych ze środków UE (w tym projektach współpracy ponadnarodowej – kontakt z partnerami z Niemiec i Danii), zajmując się koordynowaniem i promocją projektów (m.in. „PWP Pomoc do samopomocy dla kobiet w wieku 45+”, „PWP Weź swój los we własne ręce!”, „Familijny start w edukację”), koordynowaniem prac wydawniczych, współpracą z autorami, promocją i upowszechnianiem produktów powstałych w ramach projektów. Prywatnie interesuje się fotografią dokumentując otaczające go życie rodzinne i społeczne.

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i  międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w  naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

http://koczy.debacom.pl/