Logo: Zrozumieć niezrozumianych - o podwójnym wykluczeniu

Kod szkolenia:
46WD/O
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, psycholodzy, dyrektorzy, nie tylko z placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.
Cel:
prezentacja metodyki profilaktyki pozytywnej i poszukiwanie potencjału istniejącego w młodych ludziach nie tylko z placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.
Tematyka:
Webinarium o podwójnym wykluczeniu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, które pracują prawie w normalnym trybie. Stres, niepokój, lęk, izolacja społeczna, brak realizacji podstawowych zadań rozwojowych powoduje, że młodzież nie radzi sobie ze swoimi emocjami. Z badań naukowych wynika, że tam, gdzie stawia się na szukanie zasobów, pracuje się wykorzystując metodykę profilaktyki pozytywnej i szuka się potencjału istniejącego w młodych ludziach, tam widać efekty pracy wychowawczej, socjalizacyjnej i terapeutycznej.
Termin:
26 maja 2020 r. w godz. 15:00 – 17:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
Magdalena Wieczorek, Tomasz Stuła
Cena:
30 zł

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Tomasz Stuła – absolwent Uniwersytety Śląskiego w Katowicach kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Od 1992 wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie. Od 2004 dyrektor Ośrodka. Współtwórca systemu usamodzielniania wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Absolwent studium metod psychokorekcyjnych organizowanych przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie (300 godzin warsztatów). Kootrener sześciu edycji I i II stopnia Studium Metod Psychokorekcyjnych i warsztatów Pracy z rodziną (1500 godzin warsztatów). Prowadził liczne warsztaty na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Uczelni Wyższych ze Śląska z zakresu superwizji, pracy z grupą, pracy z uczniem trudnym i wykluczonym.

Magdalena Wieczorek

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.