Logo: Źródła informacji o rynku pracy przydatne w procesie planowania drogi zawodowej

Kod szkolenia:
147W/O
Adresaci:
doradcy zawodowi i nauczyciele odpowiedzialni za organizację doradztwa zawodowego.
Cel:
doskonalenie wiedzy nauczycieli i specjalistów pracujących w sektorze oświaty w obszarze poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
Tematyka:
  • informacje przydatne w procesie planowania drogi zawodowej: zakres tematyczny informacji, sposoby stworzenia własnych zbiorów informacji,
  • wybrane źródła informacji przydatnych w procesie planowania drogi zawodowej dostępne na stronach internetowych: rynek pracy (lokalny, wojewódzki, krajowy, międzynarodowy), opisy zawodów i specyfiki pracy w poszczególnych zawodach, możliwości nauki, jej kontynuacji i doskonalenia kwalifikacji (w kraju i za granicą), planowanie drogi zawodowej i zasady funkcjonowania na rynku pracy,
  • rynek pracy w dobie pandemii i po jej zakończeniu.
Termin:
27 maja 2020 r. w godz. 16:30 – 18:45
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
3
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
Monika Łyżwińska, Rafał Rojek
Cena:
20 zł

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

O prowadzącym:

Monika Łyżwińska – doradca zawodowy, certyfikowany trener, praktyk w zakresie stosowania metod poradnictwa zawodowego, studia podyplomowe z coachingu i zarządzania zasobami ludzkimi, doświadczenie w opracowaniu i realizacji autorskich programów szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców, autor i współautor publikacji oraz opracowań z zakresu doradztwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i metod pracy z klientem.

Rafał Rojek – doradca zawodowy z wieloletnim stażem, praktyk rynku pracy, asystent EURES, certyfikowany trener z doświadczeniem w zakresie stosowania różnych metod poradnictwa zawodowego zarówno dla dorosłych jak i młodzieży szkolnej, autor, współpracownik i realizator programów szkoleń dla różnych grup odbiorców.