Logo: MOTYW+AKCJA - zgrywalizowany kurs internetowy o motywacji i motywowaniu

Kod szkolenia:
20D/2
Adresaci:
nauczyciele wszystkich przedmiotów II i III etapu edukacyjnego.
Cel:
 • przedstawienie psychologicznych koncepcji motywacji, w szczególności motywacji do osiągania sukcesu,
 • analiza przebiegu i ocena skuteczności procesu motywowania,
 • analiza znaczenia motywacji nauczyciela w procesie motywowania uczniów do osiągania sukcesu,
 • rozpoznawanie własnych motywatorów i analiza ich znaczenie w procesie automotywowania,
 • diagnozowanie znaczenia i siły różnych motywatorów stosowanych w praktyce szkolnej,
 • przedstawienie biologicznych podstaw procesu uczenia się,
 • poznanie grywalizacji jako formy pracy motywującej uczniów do aktywnego udziału w procesie nauczania – uczenia się,
 • analiza podstaw programowych z przedmiotów ogólnokształcących pod kątem możliwości zgrywalizowania wybranych partii materiału,
 • projektowanie zgrywalizowanego kursu.
Tematyka:
 • psychologiczne koncepcje motywacji i motywowania,
 • motywacja zewnętrzna i wewnętrzna,
 • społeczne uwarunkowania motywacji osiągnięć,
 • motywacja nauczyciela jako warunek motywowania uczniów,
 • biologiczne podłoże motywacji i procesu uczenia się,
 • biologiczne uwarunkowania zabawy jako formy uczenia się,
 • mechanizmy wykorzystywane w grywalizacji,
 • cele i zasady tworzenia zgrywalizowanych zajęć,
 • elementy mechaniki i dynamiki gier wykorzystywane w grywalizacji,
 • przykłady zgrywalizowanych zajęć (dobre praktyki).
Termin:
od teraz do 25 sierpnia 2020 r. (18 tygodni)
Miejsce:
kurs online na platformie Moodle
Liczba godzin:
80
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Sonia Gogulla
Cena:
150 zł

Rekrutacja zakończona.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.