Logo: Co "nowego" w awansie zawodowym na nauczyciela dyplomowanego

Kod szkolenia:
10W/III/3
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, nauczyciele realizujący staż na nauczyciela dyplomowanego.
Cel:
  • przygotowanie dokumentacji awansowej,
  • przygotowanie nauczycieli mianowanych do rozmowy z komisją kwalifikacyjną na nauczyciela dyplomowanego.
Tematyka:
  • co "nowego" w przepisach prawnych nt. awansu zawodowego nauczycieli,
  • jak realizować plan rozwoju zawodowego wg zapisów prawnych obowiązujących od 1 września 2019 r.
  • jak dobrze podsumować swój plan rozwoju zawodowego czyli zgodnie z wymogami napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu,
  • jakie dokumenty należy składać do komisji kwalifikacyjnej,
  • jak dobrze przygotować się do spotkania z komisją kwalifikacyjna na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Termin:
8 kwietnia 2020 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Jolanta Leśniak
Prowadząca:
Jolanta Leśniak
Cena:
25 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Jolanta Leśniak

Psychologia – UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą - Akademia Polonijna w Częstochowie, kurs doskonalący z zakresu nadzoru pedagogicznego. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych. Z racji niemal dwudziestoletniego stażu pracy w  administracji państwowej (z Kuratorium Oświaty włącznie), specjalizujący się w pracy z doradcami metodycznymi, kierownik kursów kwalifikacyjnych.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: zarządzanie w oświacie, prawo oświatowe, zagrożenia cywilizacyjne.