Logo: Sieć współpracy i samokształcenia Klub Lidera w Siemianowicach Śląskich

Kod szkolenia:
57D/2
Adresaci:
grupa pedagogów i psychologów szkolnych.
Cel:
  • wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci, analiza dobrych praktyk stosowanych przez pedagogów i psychologów w szkołach/placówkach, poszerzanie kompetencji uczestników sieci;
  • tworzenie nowych rozwiązań, dokumentów, materiałów, itp. na potrzeby szkół/przedszkoli uczestniczących w sieciach w obszarze wychowania, profilaktyki, promocji zdrowia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy uczestnikami.
Tematyka:
mediacje szkolne.
Termin:
1 kwietnia 2020 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemianowicach Śląskich, ul. Olimpijska 2
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadzący:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Cena:
25 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

Psychologia – UŚ, terapia pedagogiczna (kurs kwalifikacyjny), doradztwo zawodowe (studia podyplomowe). Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.

Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.