Logo: Kamishibai - teatr ilustracji. Jak zamienić seans głośnego czytania w niezapomnianą chwilę pełną magii...

Kod szkolenia:
142W/3
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, nauczyciele i wychowawcy świetlic, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, bibliotekarze.
Cel:
 • poznanie techniki czytania dzieciom, wywodzącej się z Japonii;
 • rozbudzanie kreatywnego działania podczas tworzenia opowiadań i bajek;
 • dostarczanie radości ze wspólnego czytania i działania;
 • zwrócenie uwagi na emocje towarzyszce słuchaniu oraz wartości wychowawcze w tekstach;
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela, pedagoga, bibliotekarza.
Tematyka:
 • przedstawienie metody Kamishibai – głośnego czytania za pomocą papierowych obrazów, ilustracji;
 • wyrażanie i rozumienie emocji;
 • wartości społeczno-moralne;
 • czytanie bajek i opowieści, wykorzystanie "magicznej skrzynki" i książek Kamishibai;
 • tworzenie opowiadań i bajek, tworzenie ilustracji do Kamishibai;
 • wykorzystanie Story Cubes.
Termin:
16 kwietnia 2020 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
30 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.