Logo: Akademia szkolnego doradcy zawodowego. Zintegrowany System Kwalifikacji

Kod szkolenia:
39S/I
Adresaci:
nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy i psycholodzy szkolni.
Cel:
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli w ramach szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych.
Tematyka:
  • główna idea i założenia ZSK,
  • wykorzystanie opisu kwalifikacji w procesie zdobywania kwalifikacji,
  • moje portfolio – prezentacja narzędzia,
  • różne drogi zdobywania kwalifikacji – opracowanie scenariuszy zajęć dla uczniów,
  • rola doradcy zawodowego, pedagoga, wychowawcy w świetle ZSK.
Termin:
24 marca 2020 r. w godz. 8:30 – 15:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
8
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.