Logo: Gry miejskie (terenowe), jak opracować i zastosować aplikacje mobilne na lekcji i na zajęciach poza szkołą

Kod szkolenia:
56WD/3
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i świetlic.
Cel:
  • pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania gier terenowych w edukacji;
  • zastosowanie narzędzi Google do planowania trasy gry;
  • zapoznanie z rodzajami i zasadami tworzenia pytań, zagadek i zadań;
  • przegląd i wybór narzędzi i aplikacji mobilnych do tworzenia gier terenowych;
  • zaprojektowanie własnej edukacyjnej gry miejskiej.
Tematyka:
  • gry terenowe w edukacji, przykłady gier;
  • wybór tematu gry miejskiej, lokalizacji, wyznaczanie trasy, określanie interesujących punktów w terenie;
  • opracowywanie wskazówek, pytań, zadań, zagadek: tekstowych, obrazkowych, filmowych, dźwiękowych;
  • programy do edycji, wybór aplikacji, tworzenie gry w edytorze / aplikacji;
  • testowanie gry.
Termin:
24 kwietnia 2020 r. w godz. 15:00 – 19:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
6
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Agnieszka Bilska
Cena:
60 zł
Wolnych miejsc:
15

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 60 zł do dnia 17 kwietnia 2020 r. z dopiskiem 56WD/3.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

Agnieszka Bilska – Superbelferka RP, trenerka kompetencji cyfrowych, anglistka w I LO Dwujęzycznym w Gliwicach. Prowadzi fanpage "Gamifikacja Edu" poświęcony grom i gamifikacji w edukacji – Absolwentka kierunku User Experience Design na SWPS w Katowicach.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.