Logo: Hej!TY - powiedz nie. Debata o zagrożeniach cywilizacyjnych

Kod szkolenia:
4S
Adresaci:
dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele.
Cel:
  • zapoznanie się z badaniami na temat wykluczenia społecznego w szkole,
  • zapoznanie się z mechanizmami zjawiska hejtu,
  • skala zjawiska wśród dzieci młodzieży.
Tematyka:
  • projekcja filmu Sala samobójców. Hejter;
  • hejt;
  • mowa nienawiści;
  • dyskryminacja.
Termin:
13 marca 2020 r. od godz. 10:00
Miejsce:
Galeria Libero, ul. Kościuszki 229
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Beata Cielecka, Magdalena Wieczorek, Katarzyna Wilk
Prowadzący:
zaproszenie specjaliści
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.