Kod szkolenia:
35D/WR/7
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy szkół.
Cel:
Poprawa poziomu funkcjonowania i efektywności nauczania ucznia ze spektrum autyzmu w szkole.

Cele szczegółowe:

 • stworzenie szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • właściwa organizacja pracy w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu;
 • zwiększenie udziału w życiu klasy i szkoły ucznia ze spektrum autyzmu;
 • stworzenie warunków wsparcia rówieśniczego w klasie dla ucznia ze spektrum autyzmu;
 • włączenie ucznia z spektrum autyzmu w grupę rówieśniczą;
 • stworzenie warunków do efektywnego rozwoju ucznia ze spektrum autyzmu;
 • współpraca wszystkich pracowników szkoły w realizacji działań usprawniających funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu;
 • podniesienie efektywności współpracy rodziców w zakresie tworzenia szkoły przyjaznej uczniom ze spektrum autyzmu.
Tematyka:
 • Szkoła dla ASA – szkoła przyjazna uczniom ze spektrum autyzmu.
 • Szkoła przyjazna dla uczniów na spektrum autyzmu. Dlaczego ważne jest dostosowanie szkoły. Jak dostosowanie szkoły wpływa na efektywność procesu dydaktycznego.
Termin:
18 lutego 2020 r.
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Mysłowicach
Liczba godzin:
4
Koordynatorzy:
Katarzyna Niemotko, Anita Wieloch
Prowadzący:
Katarzyna Niemotko, Anita Wieloch
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Katarzyna Niemotko

Psycholog, specjalista ds. szkoleń, ekspert programu RPO, PO WER w obszarze edukacji i integracji społecznej.

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.