Logo: Rysowanki, malowanki, ulepianki - czyli jak małym dzieciom mówić o sztuce

Kod szkolenia:
111W/3
Instytucje:
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, nauczyciele wczesnoszkolni, wszyscy zainteresowani.
Cel:
  • wdrożenie podstawowych pojęć z dziedzin sztuk plastycznych i wzbogacenie słownictwa;
  • zainteresowanie i przygotowanie do odbioru dzieł wielkich mistrzów;
  • podstawy analizy dzieł poprzez wyrażanie własnych interpretacji oraz twórczego działania.
Tematyka:
  • edukacja o sztuce zgodna z podstawą programową;
  • wypracowanie scenariuszy zajęć, warsztaty;
  • ciekawe metody pobudzające wyobraźnię artystyczną;
  • zabawa kolorami;
  • małe formy rzeźbiarskie, architektura.
Termin:
18 marca 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
40 zł
Wolnych miejsc:
23

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 40 zł do dnia 11 marca 2020 r. z dopiskiem 111W/3.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

Gabriela Wawrzynek

Nauczyciel plastyki – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wychowaniem plastycznym – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie – Akademia Ekonomiczna w Katowicach (studia podyplomowe). Wieloletni wychowawca i nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum, nauczyciel dyplomowany. Koordynator szkoleń dla cyfrowych tubylców, tańca i jego wartości w edukacji oraz modnych technik plastycznych.

Szkolenia dla nauczycieli o tematyce artystycznej plastycznej, turystycznej i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, regionalnej.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.