Logo: Strategie postępowania z uczniem ze spektrum autyzmu w klasie i w szkole

Kod szkolenia:
41WD
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli ze sposobami funkcjonowania uczniów z ZA;
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron ucznia z ZA;
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat właściwego postępowania z uczniami z ZA.
Tematyka:
  • charakterystyka ucznia ze ze spektrum autyzmu (w tym ZA);
  • strategie pracy na lekcjach w klasie;
  • postępowanie z uczniem podczas wyjść, wycieczek;
  • praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z ze spektrum autyzmu;
  • przewidywane problemy ucznia ze ze spektrum autyzmu na lekcjach, jak je rozwiązać?
  • dlaczego uczniowie ze ze spektrum autyzmu TAK się zachowują? Przyczyny, konsekwencje, sposoby zapobiegania.
Termin:
6 kwietnia 2020 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Dorota Kozłowska
Cena:
50 zł
Wolnych miejsc:
10

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 50 zł do dnia 30 marca 2020 r. z dopiskiem 41WD.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

Dorota Kozłowska – wieloletni nauczyciel-praktyk (duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, od klasy pierwszej szkoły podstawowej do ponadpodstawowej), oligofrenopedagog, wychowawca, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel języka polskiego, terapeuta Biofeedback, wykładowca na studiach podyplomowych.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.