Logo: Rewalidacja indywidualna w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kod szkolenia:
43WD
Adresaci:
nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy szkół i placówek pracujący z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • poszerzenie wiedzy w zakresie praktycznych oddziaływań rewalidacyjnych,
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli.
Tematyka:
  • pedagogika rewalidacyjna – zadania i cele, pojęcia rewalidacja i rehabilitacja;
  • oddziaływania rewalidacyjne;
  • metody pracy, narzędzia diagnostyczne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych;
  • zaburzenia percepcji słuchowej, percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej, zaburzenia sprawności manualnej i motorycznej, lateralizacji, zaburzenia pisania, sprawności grafomotorycznej, czytania;
  • cele terapeutyczne, metody badania, ćwiczenia usprawniające.
Termin:
27 marca 2020 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Elżbieta Kiper
Cena:
50 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Elżbieta Kiper, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 55 w Katowicach, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz z zakresu autyzmu.