Logo: Seminarium "Na zdrowie" - spotkanie 4 - "Probiotyki - jakie? kiedy? dla kogo?"

Kod szkolenia:
23S/IV
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi na wszystkich etapach rozwojowych.
Cel:
poszerzenie wiedzy z zakresu wpływu żywienia na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci.
Tematyka:
informacje na temat tego co to są preparaty probiotyczne – jak działają w organizmie człowieka, czy możemy dowolnie dobierać szczepy probiotyczne, czy mają one istotny wpływ na zdrowie człowieka i w jakich jednostkach chorobowych udowodniono naukowo dobroczynne działanie bakterii probiotycznych.
Termin:
30 marca 2020 r. w godz. 15:00 – 17:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Daniela Kurczabińska-Luboń
Cena:
30 zł
Wolnych miejsc:
22

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 30 zł do dnia 23 marca 2020 r. z dopiskiem 23S/IV.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.