Logo: Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Kod szkolenia:
66W/2
Adresaci:
nauczyciele przedszkola i młodszych klas szkolnych, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele świetlic, terapeuci.
Cel:
  • wzbogacenie warsztatu pracy przez poznanie zabaw rozwijających wyobraźnię i twórcze myślenie;
  • rozwijanie potencjału twórczego poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń i zabaw;
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem zabaw kreatywnych w przedszkolu i szkole.
Tematyka:
  • wprowadzenie do tematyki zabaw rozwijających wyobraźnię i twórcze myślenie dziecka;
  • wykorzystanie zabaw twórczych w pracy z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi;
  • charakterystyka, cele i rodzaje zabaw;
  • prezentacja zabaw rozwijających sprawności umysłowe.
Termin:
31 marca 2020 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
30 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.