Logo: "Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika" czyli warsztat praktyczny oparty na Kalendarzu Logorytmicznym

Kod szkolenia:
13WD/2
Adresaci:
logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej.
Cel:
  • poszerzenie warsztatu pracy logopedy/nauczyciela wychowania przedszkolnego/nauczyciela klas 1-3 szkoły podstawowej;
  • nabycie umiejętności pracy technikami logorytmicznymi z grupą przedszkolną/klasą.
Tematyka:
  • warsztaty, które nie są jedynie prezentacją pomysłów i piosenek – podczas spotkania odpowiadamy na pytanie "po co" i "dlaczego"?;
  • uczestnicy wychodzący z warsztatów będą wiedzieli jak świadomie i mądrze korzystać z aktywności logorytmicznych;
  • każdy uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów w wersji elektronicznej w postaci: KALENDARZA LOGORYTMICZNEGO, zawierającego autorskie opisy aktywności logorytmicznych, scenariusze, podkłady oraz grafiki do wykorzystania na zajęciach.
Termin:
27 lutego 2020 r. w godz. 15:30 – 18.30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
4
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadzący:
Piotr Tolsdorf
Cena:
140 zł
Wolnych miejsc:
8

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 140 zł do dnia 20 lutego 2020 r. z dopiskiem 13WD/2.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

Piotr Tolsdorf – mgr sztuki, muzyk, logopeda.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.