Logo: Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Kod szkolenia:
2WD/2
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlic, nauczyciele wspomagający, wszyscy zainteresowani.
Cel:
  • kształtowanie i wzmacnianie postawy badawczej w pracy z uczniem i z grupą;
  • poszukiwanie zasobów kulturowych w kraju i za granicą i dopasowanie ich do metodyki pracy w szkole i poza szkołą;
  • zaplanowanie ciekawych szlaków wycieczkowych i turystycznych dopasowanych do realizacji planu wychowawczego szkoły;
  • promocja regionu.
Tematyka:
  • krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • organizacja wycieczek;
  • obowiązki kierownika wycieczek przed wycieczką, w czasie wycieczki, po zakończeniu wycieczki;
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych, obowiązujące przepisy;
  • zasady udzielania pierwszej pomocy, podręczna apteczka, współpraca ze służbą medyczną.
Termin:
31 marca i 1 kwietnia 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
10
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
125 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Wawrzynek

Nauczyciel plastyki – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wychowaniem plastycznym – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie – Akademia Ekonomiczna w Katowicach (studia podyplomowe). Wieloletni wychowawca i nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum, nauczyciel dyplomowany. Koordynator szkoleń dla cyfrowych tubylców, tańca i jego wartości w edukacji oraz modnych technik plastycznych.

Szkolenia dla nauczycieli o tematyce artystycznej plastycznej, turystycznej i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, regionalnej.