Logo: Kurs kierowników wycieczek szkolnych

Kod szkolenia:
2WD/2
Instytucje:
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlic, nauczyciele wspomagający, wszyscy zainteresowani.
Cel:
  • kształtowanie i wzmacnianie postawy badawczej w pracy z uczniem i z grupą;
  • poszukiwanie zasobów kulturowych w kraju i za granicą i dopasowanie ich do metodyki pracy w szkole i poza szkołą;
  • zaplanowanie ciekawych szlaków wycieczkowych i turystycznych dopasowanych do realizacji planu wychowawczego szkoły;
  • promocja regionu.
Tematyka:
  • krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • organizacja wycieczek;
  • obowiązki kierownika wycieczek przed wycieczką, w czasie wycieczki, po zakończeniu wycieczki;
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych, obowiązujące przepisy;
  • zasady udzielania pierwszej pomocy, podręczna apteczka, współpraca ze służbą medyczną.
Termin:
31 marca i 1 kwietnia 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
10
Koordynator:
Gabriela Wawrzynek
Prowadząca:
Gabriela Wawrzynek
Cena:
125 zł
Wolnych miejsc:
24

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 125 zł do dnia 24 marca 2020 r. z dopiskiem 2WD/2.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

Gabriela Wawrzynek

Nauczyciel plastyki – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wychowaniem plastycznym – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie – Akademia Ekonomiczna w Katowicach (studia podyplomowe). Wieloletni wychowawca i nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum, nauczyciel dyplomowany. Koordynator szkoleń dla cyfrowych tubylców, tańca i jego wartości w edukacji oraz modnych technik plastycznych.

Szkolenia dla nauczycieli o tematyce artystycznej plastycznej, turystycznej i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, regionalnej.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

Zobacz także: