Ważna informacja - opłaty za szkolenia

Logo: Tworzenie z gliny i materiałów różnych sposobem na relaks i samozadowolenie

Kod szkolenia:
74D
Adresaci:
nauczyciele szkół i przedszkoli, terapeuci, instruktorzy placówek kulturalno-oświatowych zainteresowanych zdobyciem umiejętności prowadzenia zajęć z ceramiki dla dzieci i młodzieży oraz dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem różnorodnych form ceramicznych.
Cel:
  • rozszerzanie zakresu wiedzy dotyczącej różnych dyscyplin plastycznych, ze wskazaniem na ich możliwości wyrazowe;
  • kształcenie kreatywnej postawy w działaniach artystyczno-edukacyjnych;
  • uświadomienie roli działalności plastycznej we wszechstronnym rozwoju dziecka;
  • poznanie sposobów stymulowania aktywności twórczej poprzez działalność plastyczną;
  • umiejętność wykonywania i dekorowania ceramiki artystycznej.
Tematyka:
  • podstawowe wiadomości z technologii ceramiki (rodzaje gliny, tlenków, szkliw, podstawowe narzędzia, proces wypalania);
  • poznanie podstawowych zasad tworzenia ceramiki z dziećmi;
  • nauka podstawowych technik zdobienia ceramiki(tworzenie faktur, zdobienie tlenkami, szkliwami);
  • podstawowe techniki wykonywania prac w glinie(kompozycje płaskie i półprzestrzenne, tworzenie faktur;
  • łączenie gliny szarej z różnobarwnym szkłem.
Termin:
7, 14 i 21 lutego 2020 r. w godz. 15:30 – 19:15
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
15
Koordynator:
Iwona Bogatko
Prowadząca:
Iwona Bogatko
Cena:
120 zł

O prowadzącym:

Iwona Bogatko

Wychowanie plastyczne, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z  dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i  gimnazjum.

Obszar, w którym się specjalizuje, to  metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i  młodzieżą.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.