Logo: Polski język migowy PJM - poziom podstawowy

Kod szkolenia:
4KD/I/1
Adresaci:
pedagodzy, psychologowie szkolni, nauczyciele.
Cel:
 • opanowanie daktylografii;
 • przyswojenie znaków ideograficznych;
 • podstawowe zasady porozumiewania się z osobami niesłyszącymi;
 • podstawową wiedzę na temat uszkodzeń słuchu i ich konsekwencji;
 • opanowanie praktyczne umiejętności posługiwania się polskim alfabetem palcowym;
 • opanowanie umiejętności i wykorzystanie ich w praktyce stosując liczebniki główne i porządkowe;
 • opanowanie praktyczną umiejętność posługiwania się ok. 350 znakami ideograficznymi;
 • przygotowanie się do dalszego kształcenia i samokształcenia po przez korzystanie z nagrań wizyjnych, słowników i podręczników.
Tematyka:
 • podstawy wiedzy o zasadach i sposoby porozumiewania się z osobami z uszkodzonym słuchem,
 • kompendium teoretycznej wiedzy dotyczącej uszkodzeń słuchu i ich konsekwencji,
 • daktylografia,
 • ideografia.
Termin:
18, 25, 26 kwietnia, 16, 17, 23 i 24 maja 2020 r. w godz. 9:00 – 16:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
60
Koordynator:
Beata Cielecka
Prowadzący:
Andrzej Lemirowski
Cena:
700 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Andrzej Lemirowski – nauczyciel szkół ponadgimnazjalnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Trener języka migowego. Kwalifikowany tłumacz języka migowego.