Logo: Sieć współpracy i samokształcenia Klub Lidera w Siemianowicach Śląskich

Kod szkolenia:
57D
Adresaci:
grupa pedagogów i psychologów szkolnych.
Cel:
  • wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci, analiza dobrych praktyk stosowanych przez pedagogów i psychologów w szkołach/placówkach, poszerzanie kompetencji uczestników sieci;
  • tworzenie nowych rozwiązań, dokumentów, materiałów, itp. na potrzeby szkół/przedszkoli uczestniczących w sieciach w obszarze wychowania, profilaktyki, promocji zdrowia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy uczestnikami.
Tematyka:
aktualizacja prawa oświatowego – zmiany od 1 września 2019 roku.
Termin:
25 listopada 2019 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemianowicach Śląskich
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Magdalena Wieczorek
Prowadząca:
Jolanta Leśniak
Cena:
25 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Jolanta Leśniak

Psychologia – UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą - Akademia Polonijna w Częstochowie, kurs doskonalący z zakresu nadzoru pedagogicznego. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych. Z racji niemal dwudziestoletniego stażu pracy w  administracji państwowej (z Kuratorium Oświaty włącznie), specjalizujący się w pracy z doradcami metodycznymi, kierownik kursów kwalifikacyjnych.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: zarządzanie w oświacie, prawo oświatowe, zagrożenia cywilizacyjne.