Logo: (Nie)pełnosprawni na rynku pracy

Kod szkolenia:
11S
Adresaci:
nauczyciele, doradcy zawodowi, pedagodzy i psycholodzy szkolni.
Cel:
doskonalenie umiejętności nauczycieli w ramach szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Tematyka:
  • aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością,
  • możliwości wsparcia finansowego osób z niepełnosprawnością,
  • możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
Termin:
26 listopada 2019 r. w godz. 13:00 – 17:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Anita Wieloch
Prowadzący:
Teresa Saczuk, Patrycja Rojek
Cena:
25 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Patrycja Rojek – od 15 lat kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT, aktywnie zaangażowana w promocję WTZ-ów oraz aktywizacji zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów. Koordynator projektów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych "Damy radę", "Kierunek-praca", "Idziemy do pracy" finansowanych z funduszy europejskich. Stale poszukuje nowych form wsparcia dla niepełnosprawnych.

Teresa Saczuk – samodzielny specjalista ds. współpracy z administracją publiczną – Oddział Śląski PFRON.