Logo: Przechytrzyć hormony - jak pracować z nastolatkiem we współczesnej szkole?

Kod szkolenia:
8K
Adresaci:
nauczyciel, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy wszystkich typów szkół i placówek pracujący z nastolatkami.
Cel:
 • nabycie wiedzy psychologiczno- pedagogicznej prawidłowości okresu dojrzewania i reagowania w sytuacjach trudnych w tym wieku,
 • wyposażenie w wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania nastolatka, w tym nastolatka z zespołem Aspergera,
 • zachęcanie nastolatków do konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Tematyka:
sesja wykładowa:
 • neurony lustrzane u nastolatków – umysły bez granic,
 • depresja młodzieńcza,
 • prawidłowości rozwoju seksualnego nastolatków – mity i fakty;

sesja warsztatowa:

 • nastolatek we współczesnej szkole,
 • nastolatek z Zespołem Aspergera,
 • jak rozmawiać ze współczesnym nastolatkiem,
 • specyfika więzi u adolescentów,
 • nastolatek w sytuacji rozwodu rodziców.
Termin:
10 grudnia 2019 r. w godz. 10:00 – 14:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
6
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Anita Wieloch
Prowadzący:
dr Marek Kaczmarzyk, Małgorzata Mróz-Idasiak, Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
40 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

dr Marek Kaczmarzyk – jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem z dwudziestodwuletnim stażem pracy w szkole średniej. Jest naukowcem, memetykiem i ewolucjonistą oraz autorem podręczników i programów szkolnych. Doktorat z zakresu chronobiologii obronił w 1998 na Uniwersytecie Śląskim. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Od 2012 prowadzi Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnica Śląska, działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki z Pracowni Dydaktyki Biologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

lek. med. Małgorzata Mróz-Idasiak – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej. Studia ukończyła w 2002 roku. W 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty psychiatry, a w 2013 roku tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2003 roku pracuje w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, w latach 2006-2012 pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego "Partner" w Gliwicach, od 2010 do 2013 roku w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży "Feniks" w Gliwicach. Prowadzi Gabinet Psychiatryczny.

Ewa Kustwan-Mróz

Psychologia – UŚ, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w  ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.