Logo: Techniki Celestyna Freineta w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kod szkolenia:
7W
Adresaci:
nauczyciele przedszkola i młodszych klas szkolnych, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele świetlic, terapeuci.
Cel:
  • poznanie ideologii i pedagogiki Celestyna Freineta;
  • ukazanie możliwości wykorzystania technik freinetowskich do realizacji celów edukacyjnych;
  • poznanie form prowokujących różne drogi oraz strategie rozwiązań; rozwijających fantazję i pomysłowość dzieci;
  • kształcenie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik Freineta w przedszkolu i szkole.
Tematyka:
  • wprowadzenie do tematyki – pedagogiki Celestyna Freineta;
  • techniki freinetowskie, pozwalające na rozwijanie umiejętności wyrażania własnych poglądów, krytycznego myślenia, łączenia wiedzy z doświadczeniem, rozwijanie swobodnej ekspresji: słownej, ruchowej, plastycznej, technicznej, muzycznej;
  • wykorzystanie technik w pracy z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi;
  • cele i zasady stosowania technik freinetowskich;
  • ogólna charakterystyka.
Termin:
13 grudnia 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
30 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.