Logo: Koło - zabawy matematyczno-konstrukcyjne

Kod szkolenia:
129W
Adresaci:
warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, terapeutów zajęciowych.
Cel:
  • poszerzanie wiedzy na temat zabawy i jej wpływu na wszechstronny rozwój dziecka,
  • poznanie znaczenia zabaw konstrukcyjnych w kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania oraz kształtowaniu pojęć matematycznych,
  • wzbogacenie wiedzy i umiejętności dotyczących składania papieru,
  • dostarczenie radości ze wspólnej zabawy.
Tematyka:
  • zabawy konstrukcyjne, które można wykorzystać na zajęciach matematycznych;
  • zabawy konstrukcyjne jako przygotowanie do nauki czytania i pisania;
  • technika origami.
Termin:
29 listopada 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
30 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.