Logo: Sieć współpracy i doskonalenia dla logopedów przedszkoli, szkół i placówek

Kod szkolenia:
6D
Adresaci:
nauczyciele logopedzi przedszkoli, szkół i placówek.
Cel:
podnoszenie kompetencji logopedów w zakresie pracy z dzieckiem z afazją w przedszkolu, szkole, placówce.
Tematyka:
Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole:

1. Diagnoza – nozologiczna i funkcjonalna:

  • opinia o wwr, program wwr, wsparcie dla dziecka i rodziny;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, konstruowanie WOPFU, IPET i programu rewalidacji.

2. Praca z dzieckiem z afazją w przedszkolu, szkole, placówce – metody, formy i sposoby usprawniania.

Termin:
16 października, 13 listopada 2019 r., 14 stycznia, 18 marca i 13 maja 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
25
Koordynator:
Małgorzata Spendel
Prowadzący:
Małgorzata Spendel, zaproszeni specjaliści
Cena:
125 zł

Rekrutacja zakończona.

O prowadzącym:

Małgorzata Spendel

Psycholog – UŚ, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w  pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z  dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w  Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i  młodzieży, dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, pracy z  dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – program PEWNIAK. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.