Logo: Mind over media. Szkoła krytycznego myślenia

Kod szkolenia:
32WD
Adresaci:
nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych (IV-VIII) i ponadpodstawowych.
Cel:
  • pogłębienie wiedzy na temat manipulacji i propagandy,
  • zdobycie przez nauczycieli umiejętności rozpoznawania różnych typów dezinformacji,
  • wzmocnienie kompetencji krytycznego myślenia.
Tematyka:
  • zapoznanie z narzędziami i metodami interpretacji przekazów medialnych,
  • praktyczne wprowadzenie do metody Mind over Media,
  • rozpoznawanie różnych typów dezinformacji na realnych przykładach medialnych.
Termin:
16 listopada 2019 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadząca:
dr Maja Dobiasz-Krysiak
Cena:
75 zł
Wolnych miejsc:
5

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 75 zł do dnia 7 listopada 2019 r. z dopiskiem 32WD.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

O prowadzącym:

dr Maja Dobiasz-Krysiak – edukatorka kulturowa, trenerka, koordynatorka polskiej edycji programu "Mind Over Media. Szkoła krytycznego myślenia" w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Obroniła doktorat w Instytucie Kultury Polskiej UW. Pracuje jako ekspertka w Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.