Logo: Naucz mnie, kiedy mówić NIE

Kod szkolenia:
11K/5
Adresaci:
nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych.
Cel:
  • wzrost świadomości zagrożeń na jakie są narażone dzieci,
  • zwiększenie bezpieczeństwa dzieci.
Tematyka:
  • psychologia sprawcy przemocy,
  • prawa człowieka a prawa dziecka,
  • wykorzystanie dzieci a handel ludźmi,
  • molestowanie dzieci – psychologiczne konsekwencje wykorzystania małoletnich,
  • odpowiedzialność prawno-karna opiekunów i pracowników szkoły w przypadku ujawnienia przestępstw dotyczących małoletnich,
  • wykorzystanie seksualne dzieci w kontekście zaburzeń związanych z pedofilią.
Termin:
9 października 2019 r. w godz. 13:30 – 17:00
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 13 w Katowicach, ul. Wróblewskiego 42
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Ewa Kustwan-Mróz, Grażyna Cybula
Prowadzący:
pracownicy policji, pracownicy SWPS
Cena:
udział bezpłatny

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.