Logo: Seminarium "Na zdrowie" - spotkanie 3 - "Moje dziecko nie chce jeść - spotkanie z dietetykiem"

Kod szkolenia:
23S/III
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi na wszystkich etapach rozwojowych.
Cel:
poszerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży z uwzględnieniem informacji związanych z zapotrzebowaniem kalorycznym i nietolerancjami pokarmowymi.
Tematyka:
  • najważniejsze zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży,
  • sposoby zachęcania dzieci do zmiany diety,
  • rola rodziców w kształtowaniu zdrowego stylu odżywiania.
Termin:
20 kwietnia 2020 r. w godz. 15:00 – 17:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Helena Nikoniuk
Cena:
30 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.