Ważna informacja - opłaty za szkolenia

Logo: Seminarium "Na zdrowie" - spotkanie 2 - "Typowe zaburzenia neurorozwojowe i emocjonalne okresu przedszkolnego i wczesnoszkolnego"

Kod szkolenia:
23S/II
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi na wszystkich etapach rozwojowych.
Cel:
poszerzenie wiedzy z zakresu psychiatrii i psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.
Tematyka:
najczęściej spotykane zaburzenia neurorozwojowe i emocjonalne wieku młodszego – aktualne doniesienia naukowe oraz przypadki kliniczne..
Termin:
3 lutego 2020 r. w godz. 15:00 – 17:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Katarzyna Jaworska, Wioleta Baraniak
Prowadząca:
Małgorzata Mróz-Idasiak
Cena:
30 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.