Kod szkolenia:
24WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek wychowawczych i opiekuńczych.
Cel:
  • zapoznanie uczestników z najnowszymi wynikami badań nad motywacją,
  • zapoznanie z technikami motywacyjnymi,
  • uświadomienie roli nauczyciela w skutecznym motywowaniu.
Tematyka:
  • na czym polega motywowanie uczniów do nauki,
  • rola nauczyciela w motywowaniu uczniów do osiągania sukcesu,
  • skuteczne techniki motywacyjne.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 4
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.